Signerte storkontrakt

Luster Mekaniske Industri skal levere røyrsystem som skal få opp meir gass frå Noregs nest største gassfelt, Ormen Lange. Dagleg leiar Geir Øren seier kontrakten utgjer nær 70.000 arbeidstimar og vil i to år åleine sysselsetje nær heile arbeidsstokken til Gaupne-verksemda.

Geir Øren
Foto: Tone Merete Lillesvangstu / NRK