SFE seier nei til Vestlandskraft

Generalforsamlinga i Sogn og Fjordane Energi (SFE) har bestemt seg for å seie nei til å gå saman med BKK og Hydro om eit nytt, felles selskap for kraftproduksjon på Vestlandet. Dette er i tråd med det styret i SFE tidlegare har tilrådd.