NRK Meny

Sender hjul til USA

Saint Jean Wheels i Høyanger byrjar no å levere dei første hjula til USA, etter seks års arbeid med utvikling. I alt 250 hjul skal no sendast til den amerikanske bilprodusenten Chrysler. – Utover hausten vil det vere snakk om så mykje som 750 hjul i veka, fortel fabrikksjef Ståle Thorbjørnsen.

Lakkeringshallen til Saint Jean Wheels
Foto: Rune Fossum / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.