Satsar millionar på fjøs i Luster

Ni bønder i Luster skal investere til saman 40 millionar kroner på bruksutbyggingar, det skriv Sogn Avis. Konstituert landbrukssjef, Åshild Ekrene, seier ingen kan hugse ei så stor satsing på fleire tiår. Fleirtalet av bøndene satsar på storfe, medan tre av dei satsar på sauer.