Riksveg 5 er open

Statens vegvesen melder at tømmerbilen som stod fast inne i Frudalstunnelen på rv. 5 i Sogndalsdalen no er fjerna og at vegen er open for fri ferdsel.