Promillemistanke etter utforkøyring

Politiet har mistanke om promillekøyring etter at ein bil køyrde utfor vegen like ved Vikum i Viksdalen tidleg tysdag morgon.

Det var to menn i 50-åra som sat i bilen, men politiet veit førebels ikkje kven som har køyrde. Dei har difor teke blodprøve av begge mennene.

Den eine mannen er frakta til Førde sentralsjukehus, men han skal ikkje vere alvorleg skadd.

 

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.