Presenterte Nordfjordbrua

Både LMG Marin og Dr. Tech Olav Olsen presenterte førebelse skisser for Nordfjordbrua mellom Anda og Lote på onsdag. Begge presenterte ei flytebru på tvers av fjorden, men dei har utvikla ulike løysingar.

Presentasjon av Nordfjordbrua
Foto: JØRN-ARNE TOMASGARD / NORDFJORDBRUA