Politisk nestleiar

Eli Berge Ness frå Viksdalen vart i helga vald som politisk nestleiar i sentralstyret i Norsk Bonde og Småbrukarlag. Kjersti Hoff frå Løten i Hedemark vart attvald som leiar. Sander Solheim frå Steinhovden står på varalista.