Pengane strøymer inn i Hydro

Hydro sine aluminiumverk her i fylket tener svært godt på høge aluminiumprisar.

 

Metallverket i Øvre Årdal.
Foto: NRK

I Årdal fekk Hydro eit resultat før skatt på 498 millionar kroner for fyrste halvår i år, mot 138 millionar for same periode i fjor.

109 mill. i Høyanger

Resultatet i Høyanger enda på 109 millionar kroner, mot 41 millionar i første halvår i fjor.

Gode prisar reste av året

Sjølv om prisane no er lågare enn rekordprisane i mai, reknar leiinga ved metallverket med gode prisar i heile 2006.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.