Påverkar ikkje handelen

Butikkane i Førde merkar ikkje nedgang i omsetninga etter etableringa av bomringen 1. oktober i fjor. Ved Amfi Førde har dei opplevd ein auke på tre prosent sidan jul. Kundemassen har auka åtte prosent, skriv Firda. Senterleiar for Amfi Førde Mariann Njøsen trur dei fleste har gløymt bomringen.

Bomring Førde
Foto: Brit Jorun Svanes / NRK