Omringa sentrum på mopedjakt

Politiet omringa Førde sentrum, på jakt etter trimma mopedar i går kveld. Fleire førarar måtte ut med gebyr etter storkontrollen.

Politibil
Foto: Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / Scanpix

Politibetjent Svein Rød seier aksjonen vart retta mot mopedkøyrarar, etter fleire tips om trimma mopedar.

Stengt av

Førde sentrum vart stengt av i aksjonen som var eit samarbeid mellom det lokale politiet, utrykkingspolitiet og Statens Vegvesen. Fire mopedar vart avskilta, derav tre meldt til politiet.

- Vi har fått fleire tips om at det er ein del uvøren køyring av mopedar, og då gjerne i stor hastigheit til tider. Det er eit teikn på at dei er trimma, og det var dei vi først og fremst skulle prøve å plukke litt i igår, seier Rød.

- Jungeltelegrafen plar gå ganske fort, så etter ei stund avvikla vi mopedkontrollen.

136 i 80-sona

Seinare flytta politiet seg ut på vegen mellom Førde og Naustdal, for å gjennomføre ein fartskontroll i 80-sona. Der vart ein teken, og meld til politiet for å ha køyrd 136 kilometer i timen.

Her vart det òg skreve ut eit forenkla førelegg, og sju bilar vart avskilta, mellom anna for ikkje å ha betalt vegavgifta.

Også beltekontroll

Politiet heldt òg ein beltekontroll i Angedalsvegen i går kveld. I løpet av to knappe timar vart det skreve ut 18 gebyr på grunn av manglande bilbeltebruk.

- Det tykte eg var litt mykje. Då er det ein del som har litt dårlege rutiner for bruk av bilbelte, avsluttar Rød.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.