Nytt regelverk utsett

Det nye regelverket for helsekrav for førarkort er utsett med eit halvt år. Regelverket skulle etter planen ha vore sett i verk frå 1. januar i år. Målet er mellom anna å få vekk rundt 70.000 pillemisbrukande sjåførar frå vegane. Men utfordringane med å gjennomføre endringane har vore større enn venta. No er planen at det nye regelverket skal tre i kraft 1. juli i år.