NRK Meny
Normal

No startar "Klassequizen 2018" – sjå når din skule får besøk

I år er det deltakarrekord med 38 skular frå Sogn og Fjordane som deltek i Klassequizen, kunnskapskonkurransen for alle elevane på tiande klassesteg.

Klassekqiuz 2018 Sogn og Fjordane, Wilhelm Støylen

QUIZMASTER: Wilhelm Støylen gler seg til å teste kunnskapsnivået hjå 10.-klassingane i fylket.

Foto: Ådne Sandvik Dyrnesli

Det er sjette gongen NRK Sogn og Fjordane tek turen rundt til skarpskodde 10.-klassingar for å stille meir eller mindre intrikate spørsmål. Wilhelm Støylen er den som skal køyre rundt til dei 38 skulane som er med

– Eg gleder meg veldig til å kome rundt og treffe ungdommar i heile fylket. Vi har mange gode spørsmål på lur og eg er spent på å sjå korleis 10.-klassingane klarer seg når eg kjem på besøk på dei ulike skulane, seier Støylen.

Fleire TV-sendingar

Nytt av året er at det vert fem TV-sendingar til slutt, (mot tre sendingar i fjor). Difor kjem det i år til å vere to lag frå fylket som går vidare til dei nasjonale finalane i Oslo. (Tidlegare år har vi sendt eitt lag til nasjonale finalar).

– Så i år er det endå større sjanse for å få seg ein tur til Oslo enn tidlegare år. Eg håper dette gjer at elevane synest det er endå meir spanande å vere med i årets konkurranse.

Ny innpakning

Klassequizen kan du høyre i våre radiosendingar kvardagar i halvtimen mellom klokka 15.00 og 15.30.

– Det blir ny musikk og innpakning på Klassequizen i år, så eg håper folk vil like årets utgåve av Klassequizen, seier Støylen.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.