NRK Meny
Normal

No skal alle «opp om morran»

NORDFJORDEID (NRK): Mottakarar av sosialstønad skal opp av sofaen og ut og gjere nyttige oppgåver. Frå nyttår varslar regjeringa at det vert innført aktivitetsplikt for mottakarar av sosiale tenester over heile landet.

I ARBEID: I Eid har ein alt sett i gong med eit aktivitetsprogram for dei som er utanfor arbeidslivet.

Tre karar kostar kring den nyrenoverte fontena i Kyrkjeparken på Nordfjordeid. Det er siste hand på verket for fontena som har fått ny botn og tette sider.

I Eid får folk utanfor arbeidslivet tilbod om å bli sett i aktivitet av kommunen, snart kjem ordninga over heile landet.

– Det er eit flott alternativ til å sitje heime, seier Per-Åge Wahlberg.

Per-Åge Wahlberg

NØGD: Per-Åge Wahlberg er nøgd med at Kyrkjeparken og fontena snart er i stand.

Foto: Steinar Lote / NRK

Arbeidskameraten Bjørnar Agledal Rangsæter er samd.

– Du kjem elles lett inn i ein periode der du føler du ikkje kan gjere noko nytte for deg, seier Rangsæter.

No kjem aktivitetsplikta

Politikarane har snakka om målet i årevis. Ap-statsråd Bjarne Håkon Hanssen var kanskje den fyrste som sa at folk skulle "opp om morgonen". Frp-statsråd Robert Eriksson ville innføre kravet frå 2015, det viste seg å ta fleire år.

Men no har regjeringa klart eit lovframlegg der aktivitetsplikt kjem i alle kommunar i Noreg, framlegget kjem etter at Stortinget bad om ordninga.

Statssekretær Christl Kvam seier regelen i fyrste omgang skal gjelde for folk under 30 år. Alle som har helse til det skal vere i aktivitet, og gjennomføre pliktene kommunen krev.

Christl Kvam

FRÅ NYTTÅR: Frå nyttår tek regjeringa sikte på at aktivitetsplikta skal vere innført. Det føreset at eit lovframlegg går gjennom Stortinget.

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

– Det viktige er å kome seg i aktivitet og opp av sofaen, seier Kvam.

– Folk som ikkje møter mister pengar

Folk som er i form til å gjere noko, men som nektar, vil få mindre pengar.

– Dei som ikkje møter og som nektar å møte i aktiviteten vil få redusert sine ytingar.

Kan dette bli oppfatta som ei straff?

– Kommunen skal ha god dialog med sine sosialhjelpsmottakarar. Dette er meint som ei moglegheit og ikkje ei straff.

Flyktningar sett i aktivitet

VANLEG SYN: På Nordfjordeid har dette vore eit vanleg syn i sommar. Her er flyktningar med på aktivitetstilbodet til Eid kommune.

Foto: Steinar Lote / NRK

– Aukar sjansen for arbeid

Nokre kommunar er alt i sving. I Eid kommune får folk utanfor arbeidslivet oppgåver.

Bodil Førde

TIDLEG UTE: Leiar i Nav Eid Bodil Førde har hausta gode erfaringar med å tilby aktivitetar. Eid og nokre andre kommunar har alt sett i gong med aktivitetstilbod.

Foto: Steinar Lote / NRK

– Ved å gi folk arbeidstrening og ein referanse så aukar sjansen for å kome inn i vanleg arbeid, seier leiar i Nav Eid Bodil Førde.

Christl Kvam seier kommunane har hausta gode erfaringar.

– Eg meiner Eid kommune jobbar frykteleg godt med dette, også fleire andre kommunar er godt nøgde med ordninga, seier Kvam.

Stortinget bad regjeringa i fjor om å innføre aktivitetsplikt. Men fyrst måtte KS og staten bli samde om kva kommunane skal få i kompensasjon for større utgifter. Partane er no samde, men regjeringa kan ikkje seie noko no om kva ordninga vil koste.

– Har lært mykje

Bjørnar Agledal Rangsæter

LÆRERIKT: Bjørnar Agledal Rangsæter trur arbeidserfaringa og kursa kan vere nyttige i framtida.

Foto: Steinar Lote / NRK

Tilbake i Kyrkjeparken på Nordfjordeid er oppdraget snart utført, og vatnet fossar i fontena.

– Vi lærer veldig mykje nytt. Dette kunne eg aldri ha tenkt på å gjere før, seier Rangsæter.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.