No skal Astrup til London

Neste veke opnar ei stor og brei utstilling av Nikolai Astrup sine bilete i London.

Solveig Berg Lofnes på Astruptunet

GLER SEG: Solveig Berg Lofnes ved Astruptunet seier det blir fantastisk med Astruputstilling i London neste veke.

Foto: Stian Sjursen Takle

På Astruptunet i Jølster håpar dei at dette skal føre til meir fokus på både kunstnaren, kunsten hans og ikkje minst på tunet der han budde og arbeidde.

– Det blir heilt fantastisk. Dette er noko vi har drøymt om i mange år, det er nesten så vi ikkje trur det kan vere sant, seier avdelingsleiar Solveig Berg Lofnes som har jobba ved tunet i fleire tiår.

Astruptunet

Jølster og Astruptunet er svært viktig for å forstå Nikolai Astrup sin kunst. Berg Lofnes syner NRK rundt i husa på tunet med utsikt over Jølstravatnet.

– No står vi i det huset som Astrup tok inn i, då han kom til Jølster i 1912/13. Då var det det einaste huset som stod her, som det gjekk an å bu i.

Etter eit par år bygde Astrup eit nytt hus, og det første huset han budde i vart nytta som gjestestove.

Astruptunet

ASTRUPTUNET: Håpar ny utstilling skal gi meir fokus på kunsten til Nikolai Astrup, og ikkje minst tunet der han budde.

Foto: Stian Sjursen Takle / NRK

– Då var det nok mange gjester som var her, spesielt om sommaren. Til dømes Hans E. Kinck var ein god venn som vitja Astrup i Jølster.

Ser ein ut av vindauga i gjestestova ser ein rett bort på Bjørset og Bjørsetfjellet som Astrup nytta til eit av sine sjeldne vintermotiv.

– Det som slo meg eg då eg gjekk opp her i dag, sjølv om ikkje Astrup har små mykje vinter i bileta sine, så var det litt av den trolske stemninga her i dag som han er så kjend for.

London

I neste veke kan kunstinteresserte britar stifte kjennskap med dei trolske bileta til kunstnaren frå Jølster. Då opnar det nemleg ei eiga Astrup-utstilling på anerkjende Dulwich Picture Gallery i London.

– Det må få mykje å bety. Vi må vel vedgå at Astrup i dag er mest kjend i Norge. No blir det ei stor internasjonal utstilling, først i London og seinare i Tyskland. Det blir spanande å sjå korleis eit internasjonalt publikum tek i mot Astrup, seier Berg Lofnes.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.