NRK Meny
Normal

No er politiet sin operasjonssentral i Florø historie

FLORØ (NRK): Politifolka i Florø tykte det var trist å ha sin siste dag på jobben på operasjonssentralen i dag. No skal arbeidet verte flytta til Bergen.

Per Rimmen flyttar ut av operasjonssentralen i Florø

FLYTTAR UT: Per Rimmen måtte ta i eit tak då politiet skulle flytte vekk frå operasjonssentralen i Florø.

Foto: Bård Siem / NRK

– Det er ganske vemodig å skulle slutte, og at operasjonssentralen i Sogn og Fjordane no blir lagt ned, seier politibetent Per Rimmen.

Rimmen har jobba på operasjonssentralen i 33 år, og er ein av dei som no nyttar høvet til å gå av med pensjon.

Av dei kring 20 tilsette ved politiet sin base i Florø, er det berre ein som blir med på flyttelasset til Bergen. Blant dei resterande tilsette er det nokre som går av med pensjon, og nokre som skal halde fram med å jobbe i politiet, anten i Florø eller andre stader i fylket.

Det har vore bestemt ei god stund at politiet skulle omstrukturere, men Rimmen fortel at dei tilsette eigentleg ikkje har gjort noko stort poeng ut av det.

– Vi har gått på jobb som vanleg, og har haldt fram med dagens gjeremål, utan å tenkje så mykje på det som var bestemt.

Ole Tom Nord i politiet

TRIST DAG: Dei tilsette ved operasjonssentralen i Florø tykte det var ein litt trist dag i dag.

Foto: Bård Siem / NRK

Skal verte styrt frå Bergen

Operasjonssentralen er den staden du kjem til om du ringer naudnummeret, og det er her ein styrer arbeidet til politiet i kvart politidistrikt. Etter at Hordaland og Sogn og Fjordane politidistrikt vart slått saman, har det vore kjent at dei to operasjonssentralane skulle samlast i Bergen.

No skal ein felles operasjonssentral ha ansvaret for dei meir enn 600 000 menneska som bur i begge fylka.

– Det trur eg kjem til å gå på ein fin måte. Vi er godt førebudd på å drive politiarbeidet i desse to fylka frå Bergen, seier politimeister i Vest politidistrikt Kaare Songstad.

Kaare Songstad

HAR TRUA: Politimeister Kaare Songstad seier at politiet i Bergen er godt førebudde på flyttinga av operasjonssentralen i Florø.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Han fortel at den nye operasjonssentralen i Bergen vil vere både oppbemanna og oppgradert for å takle det nye ansvarsområdet.

– Mange kjensler i sving

Britt Brugrand er tillitsvald blant dei tilsette på operasjonssentralen. Ho har trua på at det framleis vil vere eit levedyktig politimiljø i Florø framover, men seier at det likevel er ein litt trist dag.

– Det er ein vemodig dag med mange kjensler i sving. Vi har likt oss godt her, og no skal gode kollegaer spreiast og få nye oppgåver.

Politiet har understreka at innbyggjarane i Sogn og Fjordane skal få like god hjelp av politiet som det dei får i dag. Politifolka i Florø seier at dei stolar på det.

– Eg er ikkje noko spåmann, men det er det som er løftet vi har gitt. Eg håpar berre at det løftet blir halde, seier Per Rimmen.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote