Naturreservat i Lærdal

Fylkesmannen har starta arbeidet med å opprette Berdalen natturreservat i Lærdal, skriv Porten.no. Regjeringa har eit langsiktig mål om at 10 prosent av skogen i Noreg skal bli verna. Om lag 2,6 prosent av skogen er verna i Sogn og Fjordane i dag.