NRK Meny

Nærmar seg hotell i Måløy

– Vi håpar å ha samla inn 100 millionar i løpet av hausten, seier Sverre Søraa, som er ein av inivitativtakarane til prosjektet.

Planane om hotell, badeland, kulturhus, kontor og leilegheiter i sjøkanten i Måløy vart lansert i 2016. Totalramma for prosjektet er rekna til å hamna på om lag 600 millionar kroner.

Store visjonar for Måløy
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.