NRK Meny
Normal

Mistenkt for å ha sett fyr på hus - Statsadvokaten skal vurdere påtale

Ein mann i 30-åra har sete varetektsfengsla i over tre månadar, mistenkt for å ha sett fyr på eit husvære på Nordeide. No går saka til Statsadvokaten.

Bustadbrann i Høyanger

SJEKK: Fleire av bebuarane vart sjekka av ambulansepersonell etter brannen.

Foto: Stine Kyrkjebø Johansen / NRK

– Saka er ferdig etterforska av politiet og er send over til Statsadvokaten som endeleg skal avgjere påtalespørsmålet, seier politifullmektig Guro Enger.

Det var fredag 27. februar at det tok til å brenne i eit husvære på Nordeide ferjekai i Høyanger.

I alt budde det åtte personar i huset, men alle som var i huset då brannen starta, kom seg etterkvart ut.

Fleire fekk behandling av ambulansepersonell etter at dei hadde pusta inn røyk i brannen.

Blei sett like før brannen starta

Få dagar etter vart ein 30 år gammal asylsøknar pågripen av politiet, mistenkt for å stå bak brannen i det gamle kaihuset på Nordeide. Mannen vart først varetektsfengsla i fire veker, då Fjordane tingrett meinte det var grunn til å mistenke mannen for forsøk på mordbrann.

Mellom anna vart mannen observert i det han drog frå bygget like før brannen vart oppdaga. To dagar før brannen fortalde han eit vitne at han ville øydeleggje eit rom i huset.

Mannen sit framleis varetektsfengsla og sit for tida i Bergen fengsel.

– Du må vere mistenkt med skjellig grunn for å bli begjært varetektsfengsla. I tillegg må det liggje føre ein spesiell fengslingsgrunn. Så det at han har sete så lenge, seier noko om alvoret i saka, seier Enger.

Ingen vart skadde då det byrja å brenne i eit murbygg på Nordeide ferjekai.

KONTROLL: Brannmannskap fekk raskt kontroll på brannen. (Foto/redigering: Stine Kyrkjebø Johansen)

Ser på fleire saker

Det er Statsadvokaten som skal ta stilling til om det skal takast ut tiltale mot mannen.

– Det dreier seg både om brannen på Nordeide og nokre tilfelle av vinning, seier Enger.

Kor lang tid Statsadvokaten kjem til å bruke på saka, er vanskeleg å seie.

– Det er ei relativt omfattande sak, og Statsadvokaten har som alle andre ei sakshandsamingstid. Men truleg kjem det ei avgjerd frå påtalemakta om ikkje altfor lang tid, seier Enger.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.