Må vere i beredskap for uværet

Kommunane og kraftselskapa må ha full beredskap i samband med det komande uværet.

Moloen i Bodø storm Cato
Foto: Berthold Hinrichs

Dette seier fylkesberedskapssjef Håvard Stensvand. Han har i heile dag vore i dialog med kommunar og kraftselskap, og oppmodar dei til å ha dei rette mannskapa på plass.

Høg vasstand og orkan

-Den siste informasjonen frå Meterilogisk Institutt tyder på at uværet tek til for alvor i 20-tida og at det er på sitt verste i 23-tida. Enkelte stader i fylket kan vi oppleve vind opp i orkan styrke. 23-tida er også vasstanden på topp, så dette er ein dårleg kombinasjon, seier Stensvand.

-Så her kan ein oppleve at sjøvatnet går innover land?

-Ein kan ikkje utelukke at vi får problem med dette, seier han.

Eit anna utfall Stensvand fryktar er at uværet skal setje kraftforsyninga ut av spel.

Fryktar straumbrot

-I verste fall kan straumen falle vekk i delar fylket. Dette vil skape utfordrande situasjonar både hos privatfolk, men ikkje minst på fleire av institusjonane ute i kommunane. Det er viktig at kommunane har planar for korleis dei skal gjere det dersom straumen fell ut, seier han.

Kontakt med politiet

Stensvand vil vere i berdskap i heile kveld og natt, og oppmodar ulike instansar om å ta kontakt dersom dei lurer på noko.

-Eg er også i tett dialog med politiet og vil prøve å vere eit viktig bindeledd mellom dei ulike instansane, seier han.

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.