Må vere i beredskap for uværet

Kommunane og kraftselskapa må ha full beredskap i samband med det komande uværet.

Moloen i Bodø storm Cato
Foto: Berthold Hinrichs

Dette seier fylkesberedskapssjef Håvard Stensvand. Han har i heile dag vore i dialog med kommunar og kraftselskap, og oppmodar dei til å ha dei rette mannskapa på plass.

Høg vasstand og orkan

-Den siste informasjonen frå Meterilogisk Institutt tyder på at uværet tek til for alvor i 20-tida og at det er på sitt verste i 23-tida. Enkelte stader i fylket kan vi oppleve vind opp i orkan styrke. 23-tida er også vasstanden på topp, så dette er ein dårleg kombinasjon, seier Stensvand.

-Så her kan ein oppleve at sjøvatnet går innover land?

-Ein kan ikkje utelukke at vi får problem med dette, seier han.

Eit anna utfall Stensvand fryktar er at uværet skal setje kraftforsyninga ut av spel.

Fryktar straumbrot

-I verste fall kan straumen falle vekk i delar fylket. Dette vil skape utfordrande situasjonar både hos privatfolk, men ikkje minst på fleire av institusjonane ute i kommunane. Det er viktig at kommunane har planar for korleis dei skal gjere det dersom straumen fell ut, seier han.

Kontakt med politiet

Stensvand vil vere i berdskap i heile kveld og natt, og oppmodar ulike instansar om å ta kontakt dersom dei lurer på noko.

-Eg er også i tett dialog med politiet og vil prøve å vere eit viktig bindeledd mellom dei ulike instansane, seier han.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.