Må ta livet av rein for å ta prøvar

55 villreinbukkar i Nordfjella må døy, skriv NTB. Miljødirektoratet meiner det er naudsynt å ta livet av bukkane for å kunne ta prøvar, og desse kan gje svar på om det finst skrantesjuke blant villreinen.

Reindsdyr