NRK Meny
Normal

Legane i Helse Førde får støtte av sjukepleiarane

Sjukepleiarforbundet støttar legane i Helse Førde som ber styret gjere «radikale endringar» i føretaksleiinga for å få ein ende på tillitskrisa i helseføretaket.

Wenche Kristin Røkenes

STØTTE: Wenche Røkenes er føretakstillitsvald for sjukepleiarforbundet og sit i styret i Helse Førde.

Foto: Odd Helge Brugrand / NRK

I går gjekk dei tillitsvalde for legeforeiningane i Helse Førde ope ut i NRK og skulda administrerande direktør Jon Bolstad for å ha skapt eit «utbreitt, omfattande og alvorleg tillitsbrot mellom toppleiinga og leiinga i fleire nivå nedover».

– Vi er komne til eit punkt der vi ikkje kan kome vidare utan at det skjer radikale endringar i føretaksleiinga, sa føretakstillitsvald Torgeir Folkestad i Yngre legars foreining.

Føretakstillitsvald Wenche Røkenes i Sjukepleiarforbundet seier dei stiller seg bak legane.

– Vi er samde med legane. Det er langt att før vi har retta opp att tilliten i helseføretaket, seier Røkenes.

Jens Ola Evjensvold, Torgeir Folkestad, Hans Jacob Westbye

HAR IKKJE TILLIT: – Vi er eit helseføretak i ubalanse, meiner føretakstillitsvald i overlegeforeininga, Jens Ola Evjensvold. I midten føretakstillitsvald i Yngre legars foreining, Torgeir Folkestad. Til høgre tillitsvald i overlegeforeininga, Hans Jacob Westbye.

Foto: Odd Helge Brugrand / NRK

– Følge lova

Ho seier forbundet har visst om tilsvaret frå legane ei stund, og at dei har diskutert kva dei skal gjere.

– Vi kom til den konklusjonen at vi vil bruke tida til å følge opp og sørge for at alle tinga som ligg i avtale- og lovverket blir følgt opp.

– Men vi har lese tilsvaret til legane og er ikkje usamde, seier Røkenes.

Ho seier at det for ho ikkje handlar om kven som sit på toppen av Helse Førde.

– Mitt fokus er at vi må ha eit leiarskap som følger lov- og avtaleverk. Det er også det NSF har sagt. Vårt mål er å få til eit godt samarbeid.

Åtte funn

I tilsvaret listar legane opp åtte hovudfunn som dei meiner var kritikkverdig under forsøket på å omorganisere Helse Førde i fjor. Nokre av dei går på tvers av kva dei som granska Helse Førde i vinter kom fram til.

Røkenes seier sjukepleiarane er samd i mykje av det som kjem fram.

– Vi støtter ein del av punkta, det er viktige punkt. Kor vidt det skal føre til at direktøren må gå, er ikkje opp til meg som tillitsvald å seie noko om, seier Røkenes.

Jon Bolstad

LEIAR: Jon Bolstad har ikkje ynskt å kommentere tilsvaret frå legane i Helse Førde.

Foto: Stig Indrebø / NRK

Juridisk støtte

Tilsvaret frå legane i Helse Førde er utarbeida i samarbeid med legeforeininga sine eigne juristar. Advokat knytt til Norske sjukepleiarforbund stiller seg bak dei juridiske vurderingane som legeforeininga har gjort.

Røkenes meiner granskingsrapporten som styret i Helse Førde fekk i januar, kan lesast på fleire måtar.

– Det juridiske i omorganiseringsprosessen var kanskje på plass. Men det vart sagt ein del andre ting av granskarane som kanskje burde få fokus, seier Røkenes.

Tillit

Styreleiar Agnes Landstad i Helse Førde ynskjer ikkje å kommentere det sjukepleiarane seier i dag. Til NRK i går sa ho at styret har tillit til administrerande direktør Jon Bolstad.

– Det går føre seg eit utviklingsarbeid på dei læringspunkta som kom fram etter faktarapporten. Så skal vi handsame tilsvaret frå legane på neste styremøte, sa Landstad.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote