Kvilte for lite - no må han stå lenge i ro

Eit utanlandsk vogntog vart i går stogga i Nordfjord for alvorlege brot på køyre- og kviletida.

Brot på køyre- og kviletid

FOR LITE VEKEKVILE: Sjåføren av dette vogntoget må stå i ro i 45 timar før han får køyre vidare.

Foto: Statens vegvesen

– Brot på køyre- og kviletid er alvorlege med tanke på trafikktryggleiken, seier Reidun Tryggestad i Statens vegvesen.

Tysdag stogga ho og kollegaene i Nordfjord eit utanlandsk vogntog ved Lefdal i Eid.

Det synte seg at sjåføren ikkje hadde gjennomført den pålagde vekekvilen på 45 timar. Vekekvilen kan reduserast til 24 timar annankvar veke, men då må dette kompenserast med ein tilsvarande kvileperiode.

– I dette tilfelle hadde sjåføren køyrt i to veker med redusert vekekvile. Då blir det brot på køyre- og kviletida, og han må stå i ro i 45 timar, seier Tryggestad.

Reidun Tryggestad

KONTROLL: Inspektør Reidun Tryggestad i Statens vegvesen.

Foto: Erling Wåge/Fjordenes Tidende

Stoggar mange

Vogntoget på Lefdal er ikkje noko eineståande tilfelle. Ifølge Statens vegvesen er brot på køyre- og kviletida noko av det vanlegaste dei kjem over når dei kontrollerer tunge køyretøy.

– Brota er nokså likeleg fordelt mellom norske og utanlandske sjåførar. Når vi ser på politimeldingar er det nok flest norske sjåførar, men det er naturleg sidan vi også kontrollerer fleire norske sjåførar, seier Tryggestad.er ikkje noko e

Laster Twitter-innhold

På kontrollstasjonen Håbakken i Lærdal stogga dei tysdag tre vogntog. Det eine hadde ikkje bremser på hengaren. Eitt vogntog hadde ein stor diesellekkasje i motoren. Det tredje vart meldt for brot på køyre- og kviletid.

– Her er det mistanke om at sjåføren har køyrt med to ulike køyreskiver, for å gi inntrykk av at det var to sjåførar, seier seksjonsleiar Thormod Gausdal i Statens vegvesen.

Vanskeleg å få bukt med

– Dette er ein bransje som er pressa på pris og i forhold til å få last. Så her må transportørar, men og speditørar legge til rette for at sjåførane får levelege køyre- og kviletider, seier Reidun Tryggestad.

Sjåføren som vart stogga tysdag må stå i ro i 45 timar, i tillegg blir han og meld til politiet.

– Den vanleg reaksjonen er då førelegg, men det er det opp til politiet å avgjere, seier Tryggestad.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.