Kven er årets nynorskbrukar?

Nynorsk kultursentrum skal også i år kåre årets nynorskbrukar, og ønskjer i den samanheng tips om aktuelle personar. Fristen for å å føreslå kandidatar er 10. februar og avgjerda vert teken få veker seinare.