Ivar Aasen-tunet på Sunnmøre
Foto: Gaute Øvereng / Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum

Oppsummert

Stiftinga Nynorsk kultursentrum eig og driv Ivar Aasen-tunet og Allkunne i Ørsta og Olav H. Hauge-senteret i Ulvik. Stiftinga driv Dei nynorske festspela i Ivar Aasen-tunet og Ulvik poesifestival annakvart år i september.

 • Får pris

  Dei to frisørkjedene Floke og Balanzera er kåra til Årets nynorskbrukarar 2019. Floke har mellom anna salong i Molde. Styreleiar i Nynorsk kultursentrum Lodve Solholm, seier gründerane Irene Stana i Floke (bilde) og Trude Lundevall i Balanzera nyttar nynorsk som ein medviten del av identiteten i bedriftene sine. Prisen blir delt ut på åpningsdagen for Dei nynorske festspela i Ørsta 13. juni.

  Iren Stana, årets nynorskbruker
  Foto: Jarl Martin Garder
 • Ny dagleg leiar

  Tone Slenes frå Ørsta er tilsett som ny dagleg leiar ved Ivar Aasen-tunet. Slenes har mellom anna jobba ved den norske ambassaden i Hanoi, og i Norad. I ei pressemelding seier Slenes at ho som sambygding er stolt av Ivar Aasen-tunet, og at ho med stor entusiasme vil trekkje på sine erfaringar, og vere ein god rådgivar lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

  Tone Slenes. dagleg leiar Ivar Aasen-tunet.
  Foto: Aasen-tunet, Laila Walseth Lid
 • Tidleg julegåve

  Nynorsk kultursentrum har fått 233.000 kroner til formidling og forsking på nynorsk skriftkultur av Kulturdepartementet. Pengane kjem frå gåveforsterkingsordninga, som gir 25 prosent av gåvebeløpa institusjonen har fått av private aktørar. Pengane skal fordelast mellom Ivar Aasentunet, Olav H. Hauge-senteret, Vinje-senteret og det nettbaserte nynorsk-leksikonet Allkunne. – Dette gjer at gjestene våre på arrangement, festivalar, internett og i utstillingane kan få meir kunnskap og fleire opplevingar i 2019. Det er kjekt å få ei slik julegåve allereie før julaftan, seier direktør Per Magnus F. Sandsmark.

  Ivar Aasen-tunet, ute.
  Foto: Ivar Aasen tunet
 • Nynorsk kultursentrum utvidar

  Nynorsk kultursentrum opprettar tre nye stillingar i 2019, ei i Vinje og to i Ørsta. Dei nye stillingane vil merkast av publikum meiner direktør Per Magnus Finnanger Sandsmark. – Gjestene våre får fleire arrangement og betre digitale tenester, seier han i ein pressemelding.

  Ivar Aasen-tunet, ute.
  Foto: Ivar Aasen tunet
 • – Nynorsk i medvind

  Kulturvitaren Per Magnus Finnanger Sandsmark (28) tek over etter Ottar Grepstad som direktør ved Nynorsk kultursentrum. I dag brukar 600 000 nordmenn nynorsk, men Sandsmark vil ha med seg fleire. Han meiner nynorsken er i medvind. – Nynorsk er ikkje eit lite språk. Skal ein rekruttere fleire nynorskbrukarar, må nynorsk vere tilgjengeleg, seier Sandsmark. Sjå intervju med den nye direktøren i video under.

  Per Magnus Finnanger Sandsmark tek over etter Ottar Grepstad som direktør i Nynorsk kultursentrum.
Per Magnus Finnanger Sandsmark tek over etter Ottar Grepstad som direktør i Nynorsk kultursentrum.