Hopp til innhold
Ivar Aasen-tunet på Sunnmøre
Foto: Gaute Øvereng / Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum

Oppsummert

Stiftinga Nynorsk kultursentrum eig og driv Ivar Aasen-tunet og Allkunne i Ørsta og Olav H. Hauge-senteret i Ulvik. Stiftinga driv Dei nynorske festspela i Ivar Aasen-tunet og Ulvik poesifestival annakvart år i september.

 • – Ein offensiv nynorskpolitikk

  Nynorsk kultursentrum meiner den nye regjeringsplattforma legg eit godt grunnlag for ein betre nynorskpolitikk. Fungerande direktør Gaute Øvereng seier det er spesielt gledeleg at den påtroppande regjeringa vil lovfeste retten til eigne nynorskklasser på ungdomsskulen i språkdelte område, og sikre nynorskelevane læremiddel på eige skriftspråk. Men Nynorsk kultursentrum meiner det no blir viktig at dei overordna målsetningane blir konkrete tiltak.

  Gaute Øvereng ved barnebøkene på Ivar Aasen-tunet
  Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK
 • Bergen kåra til Årets nynorskbrukar

  Nynorsk kultursentrum har kåra Bergen kommune til "Årets nynorskbrukar". Kommunen får prisen for å oppretta fast nynorskklasse på ein sentrumsskule i Bergen, uavhengig av søkjartal, frå skuleåret 2021–2022, seier styret i Nynorsk kultursentrum.

 • Gjekk med overskot i koronaåret

  Nynorsk kultursentrum gjekk med overskot trass stor nedgang i dei kommersielle inntektene i koronaåret 2020. – Nynorsk kultursentrum har klart å skape tilbod som fremjar nynorsk skriftkultur lokalt, nasjonalt og digitalt innanfor vanskelege rammer i heile 2020, seier styreleiar Lodve Solholm i ei pressemelding. Nynorsk kultursentrum omsette for 33 millionar kroner i 2020 og overførte 226 042 kr til fri eigenkapital.

  Styreleiar Nynorsk kultursentrum, Lodve Solholm
  Foto: Aasen-tunet
 • Lege kåra til Årets nynorskbrukar

  Lege og professor i medisin Geir Sverre Braut får prisen Årets nynorskbrukar 2020. Han får prisen for sitt arbeid for å gjere nynorsk sjølvsagt i helse- og tryggleiksfag. Braut er spesialist i samfunnsmedisin, professor i helsefag ved Høgskulen på Vestlandet og sit i koronakommisjonen. Han har skrive bok og artiklar om helseemne i fagtidsskrift og rikspresse.

  Styreleiar i Nynorsk kultursentrum Lodve Solholm delte ut prisen Årets nynorskbrukar 2020 til Geir
Sverre Braut.
  Foto: Nynorsk kultursentrum
Per Magnus Finnanger Sandsmark tek over etter Ottar Grepstad som direktør i Nynorsk kultursentrum.