NRK Meny
Ivar Aasen-tunet på Sunnmøre
Foto: Gaute Øvereng / Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum

Oppsummert

Stiftinga Nynorsk kultursentrum eig og driv Ivar Aasen-tunet og Allkunne i Ørsta og Olav H. Hauge-senteret i Ulvik. Stiftinga driv Dei nynorske festspela i Ivar Aasen-tunet og Ulvik poesifestival annakvart år i september.

 • – Nynorsk i medvind

  Kulturvitaren Per Magnus Finnanger Sandsmark (28) tek over etter Ottar Grepstad som direktør ved Nynorsk kultursentrum. I dag brukar 600 000 nordmenn nynorsk, men Sandsmark vil ha med seg fleire. Han meiner nynorsken er i medvind. – Nynorsk er ikkje eit lite språk. Skal ein rekruttere fleire nynorskbrukarar, må nynorsk vere tilgjengeleg, seier Sandsmark. Sjå intervju med den nye direktøren i video under.

  Per Magnus Finnanger Sandsmark tek over etter Ottar Grepstad som direktør i Nynorsk kultursentrum.
 • Ny direktør i Nynorsk kultursentrum

  Kulturvitaren Per Magnus Finnanger Sandsmark tek over etter Ottar Grepstad som direktør ved Nynorsk kultursentrum.

  Sandsmark er fødd i 1989 og arbeider i dag som redaktør i det nynorske leksikonet Allkunne. Han har tidlegare arbeidd ved fire forskjellige museum i Noreg.

 • Heider til Ottar Grepstad

  På vegner av H.M. Kong Harald V dekorerte fylkesmann Lodve Solholm direktør Ottar Grepstad til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden under ein seremoni i Aasen-tunet i dag. Grepstad får utnemninga for sin eineståande innsats for å fremje nynorsk språk, litteratur og skriftkultur gjennom fleire tiår.

  fylkesmann Lodve Solholm direktør Ottar Grepstad
  Foto: Aasen-tunet, Laila Walseth Lid
 • Får nynorskstipend på 50.000

  Ingebjørg Eide, som er lærar ved Eide ungdomsskole på Nordmøre, får nynorskstipend på 50.000 kroner frå Noregs Mållag. Pengane skal brukast til eit lærebokprosjekt. Eide skal finne ut om elevane vert flinkare i sidemålet om dei møter målforma i fleire fag enn norsk.

  – Kunnskapen om korleis nynorsk kan få ein større og naturleg del av skulekvardagen til bokmålselevane, har gjort at eg søkjer etter nye måtar å undervise på i målforma, seier Ingebjørg Eide.

  Ingebjørg Eide får nynorskstipend
  Foto: Noregs Mållag
 • Ottar Grepstad utnemnt til Ridder

  Kongen har utnemnt direktør Ottar Grepstad til Ridder av 1. klasse av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden for innsatsen han har gjort for å fremje nynorsk språk, litteratur og skriftkultur. Dekorasjonen blir overrekt ved eit arrangement på Ivar Aasen-tunet i Volda onsdag 6. juni 2018. – Dette er litt pinleg og mest stas seier Grepstad.

  Ottar Grepstad
  Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix
Per Magnus Finnanger Sandsmark tek over etter Ottar Grepstad som direktør i Nynorsk kultursentrum.