Ivar Aasen-tunet på Sunnmøre
Foto: Gaute Øvereng / Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum

Oppsummert

Stiftinga Nynorsk kultursentrum eig og driv Ivar Aasen-tunet og Allkunne i Ørsta og Olav H. Hauge-senteret i Ulvik. Stiftinga driv Dei nynorske festspela i Ivar Aasen-tunet og Ulvik poesifestival annakvart år i september.

 • Gjekk med overskot i koronaåret

  Nynorsk kultursentrum gjekk med overskot trass stor nedgang i dei kommersielle inntektene i koronaåret 2020. – Nynorsk kultursentrum har klart å skape tilbod som fremjar nynorsk skriftkultur lokalt, nasjonalt og digitalt innanfor vanskelege rammer i heile 2020, seier styreleiar Lodve Solholm i ei pressemelding. Nynorsk kultursentrum omsette for 33 millionar kroner i 2020 og overførte 226 042 kr til fri eigenkapital.

  Styreleiar Nynorsk kultursentrum, Lodve Solholm
  Foto: Aasen-tunet
 • Lege kåra til Årets nynorskbrukar

  Lege og professor i medisin Geir Sverre Braut får prisen Årets nynorskbrukar 2020. Han får prisen for sitt arbeid for å gjere nynorsk sjølvsagt i helse- og tryggleiksfag. Braut er spesialist i samfunnsmedisin, professor i helsefag ved Høgskulen på Vestlandet og sit i koronakommisjonen. Han har skrive bok og artiklar om helseemne i fagtidsskrift og rikspresse.

  Styreleiar i Nynorsk kultursentrum Lodve Solholm delte ut prisen Årets nynorskbrukar 2020 til Geir
Sverre Braut.
  Foto: Nynorsk kultursentrum
 • Får ekstra koronastøtte

  Nynorsk kultursentrum får 605 000 kr i ekstra koronastøtte våren 2021. Det offentleggjorde kulturminister Abid Raja i dag. – Det er positivt at Kulturdepartementet kompenserer for tapte eigeninntekter, seier styreleiar Lodve Solholm. Direktør Per Magnus Finnanger Sandsmark seier tilskotet vil gjere det mogleg å få produsert meir innhald, både digitalt og i arrangement i heile landet.

  Direktør Per Magnus F. Sandsmark, Nynorsk kultursentrum og Lodve Solholm i Nynorsk kultursentrum
  Foto: Sunniva Lund Osdal
 • Skal samarbeide om nynorsk på nett

  Nynorsk kultursentrum og Store norske leksikon går saman om meir nynorsk leksikoninnhald på nettet frå 2021. Det skriv dei i ei pressemelding. Det nynorske nettleksikonet Allkunne blir integrert i Store norske leksikon. – Avtalen gjer at fleire lesarar får tilgang til viktig innhald på nynorsk og om nynorsk kulturhistorie, seier styreleiar Lodve Solholm i Nynorsk kultursentrum (til høgre i bildet). Sidan 2008 har Nynorsk kultursentrum, i lag med ulike samarbeidspartar, arbeidd med å byggje eit allment nynorsk oppslagsverk til bruk i skule, studium og fritid. – Det er ressurskrevjande å konkurrere. Derfor vel vi i staden å gå i lag med ein større aktør som når fleire lesarar i same målgrupper som oss, for at innhaldet skal nå fleire, seier direktør Per Magnus Finnanger Sandsmark i Nynorsk kultursentrum.

  Direktør Per Magnus F. Sandsmark, Nynorsk kultursentrum og Lodve Solholm i Nynorsk kultursentrum
  Foto: Sunniva Lund Osdal
Per Magnus Finnanger Sandsmark tek over etter Ottar Grepstad som direktør i Nynorsk kultursentrum.