NRK Meny
Normal

Kuttar i løyvingar til krisesenter

Krisesenteret fryktar for drifta, etter at fleire kommunar kuttar i løyvingane.

Wenche Hovland, dagleg leiar ved Krisesenteret.

TRIST: Dagleg leiar Wenche Hovland ved Krisesenteret er redd konsekvensane av reduserte løyvingar kan bli dårlegare tilbod til brukarane.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

Frå i år er det opp til kommunane sjølve kor mykje dei vil løyve til Krisesenteret - og for 2011 har fleire kommunar redusert sine løyvingar.

- Dette kan ikkje halde fram, seier dagleg leiar Wenche Hovland ved Krisesenteret.

Krisesenteret fryktar no for drifta, etter at fleire kommunar har redusert løvingane sine - til dømes har Førde og Sogndal redusert desse med over 212.000 kroner til saman.

- Synest det er frykteleg trist

Fram til i fjor kom løyvingane frå staten. No går dei inn i rammetilskotet til kommunane, og det er opp til kommunane kor mykje dei vil løyve til Krisesenteret.

- Konsekvensane kan i verste fall bli eit kutt til tilbodet til brukarane, meiner Hovland.

Ho legg til:

- Eg synest det er frykteleg trist. Vi har krav på dette ifølgje lova - alle menneske har krav på krisensentertilbod, seier ho.

(Artikkelen held fram under biletet)

Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Foto: Nyhetsspiller / NRK

Nokre må løyve meir - andre mindre

Medan krisesenteret har søkt om pengar etter talet på innbyggjarar, har fleire kommunar brukt ei anna fordeling, forklarar rådmann Ole John Østenstad i Førde.

- Vi legg opp til å bruke ein fordelingsnøkkel som samsvarer med den auken som kommunane har fått i rammetilskot frå staten, seier han.

Ifølgje rådmannen vil det bety at nokre kommunar dermed må løyve meir enn tidlegare, medan andre kan løyve mindre.

- Det handlar jo alltid om pengar

For Krisesenteret betyr det at dei må håpe på auka løyvingar frå kommunane som enno ikkje har meldt sine løyvingar.

- Alle veit om ansvaret sitt, og at det er lovpålagt. Men det handlar om pengar. Det er jo pengar det alltid handlar om, seier Hovland.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.