NRK Meny
Normal

Kritiserer Sp for fødestove-saka

Sogn og Fjordane Ap kjem med skarp kritikk av Senterpartiet i saka om fødestova i Lærdal.

Harry Mowatt
Foto: NRK

Måndag vart det kjent at statsråd Liv Signe Navarsete og Senterpartiet sin fremste helsepolitikar, Rune Skjælaaen, kjempar internt i Regjeringa for å gjenopprette ei fødeavdeling ved Lærdal sjukehus.

- Skjælaaen fører innbyggjarane i indre Sogn bak lyset, seier Ap-po Harry Mowatt.

- Skuffande av regjeringa

Han er kraftig irritert Rune Skjælaaen, som saman med statsråd Liv Signe Navarsete, har varsla at dei kjem til å gripe inn for å gjenopprette ei fødeavdeling ved Lærdal sjukehus.

- Eg synest det er skuffande at ein av regjeringas viktigaste talspersonar i Stortinget kjem med eit slikt utspel utan at det er snev av økonomisk dekning eller at det er skikkeleg vurdert, verken fagleg eller administrativt, seier Mowatt. 

- Ei kvar krone som vert brukt på det eine eller andre tiltaket går på kostnad av andre ting.

- Går utover andre sjukehus

Fødeavdelinga i Lærdal blei omgjort til ei forsterka fødestove for to år sidan, mellom anna fordi det blei fødd for få ungar ved sjukehuset. Personellet fekk dermed for lite trening til å handtere vanskelege fødslar. På dei to åra som har gått har fødselstalet blitt ytterlegare halvert.

Dersom ei fødeavdeling skal bli gjenoppretta, må jordmødrene difor sendast til Haukland sjukehus for å få nok trening. Ei slik hospiteringsordning vil koste fleire millionar kroner.

- Det kan gå ut over andre sjukehustilbod i Sogn og Fjordane sidan Helse Førde alt har store innsparingkutt hengjande over seg, meiner Mowatt. 

- Helse Førde sitt ansvar

- Eg veit ikkje dei økonomiske konsekvensane, og det er klart det er viktig å få utgreia det. Men det er svært viktig for Sp at fødande i indre Sogn får eit godt tilbod, seier helsepolitisk talsman i Senterpartiet, Rune Skjælaaen. 

- Men vi veit at kaka i Sogn og Fjordane alt er for lita. Helse Førde manglar 20 millionar kroner for å få saldert budsjettet. Kva slags tilbod vil Senterpartiet nedprioritere viss fødeavdelinga i Lærdal skal gjenopprettast?  

- Dette er ei sak først og fremst for Helse Førde som er ansvarlege for budsjetta.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.