Normal

Kristne vil ha meir nynorsk i kyrkja

Ei uavhengig gruppe kyrkjefolk krev språkleg likestilling mellom bokmål og nynorsk, slik som i skulen.

Førde kyrkje

NYNORSK I KYRKJA: Kristne meiner det er diskriminerande at det er vanskeleg å få tak i materiell på nynorsk. Dette er Førde kyrkje.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

– Det er ein god del folk som er engasjerte på ulike vis, som no dei siste åra har opplevd at det ofte er vanskeleg å få tak i godt pedagogisk materiale på nynorsk, seier prest Ingvald Frøyen til NRK.no.

Frøyen, som er prest i Sunnfjord, var med å starta «Gruppa for språkleg rettferd i kyrkja». Dei har laga eit opprop for meir nynorsk i trusopplæringa i kyrkja.

HØYR EIN AV SONGANE SOM IKKJE ER PÅ NYNORSK:

Møter forståing i Kyrkjerådet

Ja til nynorsk

JA: Kristne vil ha meir nynorsk i kyrkja.

Foto: Scanpix

Kyrkjerådet har ikkje planar om konkrete tiltak for å betre situasjonen. Men gruppa møter forståing hos rådgjevar Gunnar Westermoen i Kyrkjerådet.

– Det er riktig at det er for dårleg tilbod på nynorsk. Det må vi prøve å styrke ved å påverke dei som gir ut bøker og skriv songar, seier Westermoen.

Nynorskforkjemparane har derimot kravet klart; dei vil ha same reglar i kyrkja som i skulen. Dei vil no ta saka vidare, og krev spårkleg likestilling er viktig for alle delar av kyrkja.

– Ein må få tilgang til samme bok både på nynorsk og bokmål til samme tid og samme pris. Slik er det ikkje i dag, seier Frøyen.

– Diskriminering

Frøyen meiner dagens situasjon er på grensa til diskriminering.

– Oppropet vårt har ikkje som mål å halde oppe den fana om at vi er undertrykte eller diskriminerte, men heller skape bevisstheit språket, seier Frøyen og legg til:

– Eg trur ikkje alle klubbar og barnekora i Groruddalen hadde synst det var så greit å berre ha nynorsk materiell.

Vegopning på Bergum i Førde kommune