NRK Meny

Krev omkamp om flyplass

Sogn og Fjordane Høgre krev at kommersialiseringa av Flora Lufthamn blir reversert. Resolusjonen vart samrøystes vedteken av fylkesårsmøtet laurdag. – I tillegg ser vi at store næringar er inne i ein lågkonjunktur som svekker passasjergrunnlaget, og slik er føresetnadene ytterlegare svekka, skriv fylkesårsmøtet.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.