Ja til skjenkeløyve i Balestrand

Balestrand kommunestyre vedtok i går med 13 mot fire røyster at Balestrand helsetun skal få løyve til å skjenke alkohol til bebuarane mot betaling. Samstundes vedtok det same fleirtalet å legge inn i alkoholreglementet at helsetunet har løyve til å servere øl og vin utan å søke om skjenkeløyve når det ikkje blir teke betaling. Dermed gjorde kommunestyreet om på tilrådinga frå formannskapet.