NRK Meny

Ja til skjenkeløyve i Balestrand

Balestrand kommunestyre vedtok i går med 13 mot fire røyster at Balestrand helsetun skal få løyve til å skjenke alkohol til bebuarane mot betaling. Samstundes vedtok det same fleirtalet å legge inn i alkoholreglementet at helsetunet har løyve til å servere øl og vin utan å søke om skjenkeløyve når det ikkje blir teke betaling. Dermed gjorde kommunestyreet om på tilrådinga frå formannskapet.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.