Ikkje dårleg luftkvalitet

Etter tre veker med måling, er det førebels ikkje registrert dårleg luftkvalitet i Flåm. Aurland kommune er ikkje pålagde å måle ureining frå cruiseskip, men har saman med hamnevesenet investert i sensorar som over tre år vil koste dei 700.000 kroner.