NRK Meny

Her blir vegen opna klokka 16

Fylkesveg 53 ved Finnsåstunnelen i Årdal blir opna klokka 16. Det stadfestar kontrollingeniør Bjørn Indrebø i Statens vegvesen. – Vi har 12 mann som jobbar for fullt her akkurat no. Det er att noko småtteri, men vi opnar klokka 16, seier han. Hovudvegen inn til Årdal har vore stengd i ti døgn etter at store stein- og lausmassar losna i fjellsida over vegen.

Har starta rydding av raset i Årdal
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.