Held fast på samanslåing og krav

Kunnskapsministeren har ikkje skifta meining. Han meiner det er best for Høgskulen i Sogn og Fjordane å slå seg saman med nokon.

Torbjørn Røe Isaksen

STÅR PÅ NYE KRAV: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte ikkje noko nytt

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen held fast ved at Høgskulen i Sogn og Fjordane er best tent med ei samanslåing. Det sa ministeren då han presenterte hovudtrekka frå Stortingsmeldinga om utdanningsreforma som vert lagt fram fredag.

– Sogn og Fjordane er flinke på mykje. Men eg meiner framleis at på sikt vil Sogn og Fjordane tene på å slå seg saman med ein annan institusjon.

Held fast på nye krav

I Utdanningsreforma som vert lagt fram fredag blir det lagt opp til ei storstila samanslåing av høgskular og universitet, men Høgskulen i Sogn og Fjordane er éin av 13 som inntil vidare får stå åleine.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har derimot ei lang liste med nye kvalitetskrav. Desse kan bli tøffe å innfri.

– Ein skal løfte ei heilt ny lærarutdanning som kjem til å krevje store investeringar. Fordi ein har eit kjempespennande og godt miljø i Førde rundt helse- og livsstilsforsking som vil kunne bli betre ved å bli del av eit større miljø. Med større økonomiske musklar så vil ein ha større mogelegheit til å svare på det Sogn og Fjordane treng i framtida.

Ministeren har registrert at det er delte meiningar om kva lagnad Høgskulen i Sogn og Fjordane skal få i framtida.

Vil få problem med rekruttering

Uansett meiner ministeren at høgskulen er best tent med å ikkje stå åleine.

– Ja det er vår analyse. Mange andre stadar er det sterk lokal støtte til å bli ein del av eit større miljø – til dømes på Gjøvik og i Ålesund.

Han avviser at regjeringa vil stramme inn økonomisk på dei skulane som ikkje slår seg saman, men at det blir større konkurranse om pengane.

– Uansett kva som skjer så vil det bli langt større institusjonar rundt i landet det kommande året. Då trur eg at institusjonane på Vestlandet inkludert Sogn og Fjordane vil få problem med å rekruttere folk og ikkje minst studentar.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.