Granskar framleis tørrlegginga

Fagfolk frå Norges Vassdrags- og Energidirektorat har førebels ikkje konkludert i årsaka til at Riseelva i Svelgen vart tørrlagd i september. Det melder Firdaposten. Elva er rekna som lakseførande vassdrag men vart tørrlagd i eit par timar ein ettermiddag for tre månader sidan.

Tørrlagd Riseelv i Svelgen.
Foto: Politiet