NRK Meny
Normal

Steinar stengde fylkesvegen

Eit titals steinar stengde fylkesveg 610 ved Matbjøra, mellom Viksdalen og Sande. Vegen er no open etter oppryddding.

Nytt steinras ved Matbjøra

STORE STEINAR: Fylkesvegen blir ikkje opna att før geolog har vurdert sleppområdet for raset tysdag morgon.

Foto: Privatfoto

Raset vart meldt i 0730-tida tysdag morgon. Cathrine Therese Kvammen frå Viksdalen var ein av dei første som kom til staden etter at steinane hadde kome ned.

– Det var store steinar. Hadde det kome ein bil forbi, og blitt treft av steinane, så er eg redd at det hadde gått ille, seier ho.

Stein på 300 kilo

Magnar Egil Øren Gangsø hos Opedal Drift fortel til NRK i føremiddag at det ligg mellom åtte og 12 større steinar i vegbana. Den største på kring 300 kilo.

Nytt steinras ved Matbjøra

RASUTSETT: Vegen forbi Matbjøra er rasutsett.

Foto: Privatfoto

Raset har dundra i vegbana kring ein meter innanfor skiltet som åtvarar mot rasfaren. Matbjøra ved Eldalsosen er rasutsett.

– Frå vegen er det problematisk å sjå sleppområdet. Fjellet er ganske svart. Men det kan vere ei større blokk som har losna og knust seg mot ein fjellnabb lenger nede, seier han.

Geolog i helikopter

Sleppområde for raset ved Matbjøra

EI BLOKK: Det er truleg ei større blokk som har losna oppe i fjellsida og knust seg under ferda mot fylkesveg 610.

Foto: Privatfoto

Ein geolog har vurdert om det kan komme ned meir stein frå den rasutsette fjellsida.

Pendlarane i området ynskjer seg tunnel forbi Matbjøra. Etter eit større ras i juli 2013 garanterte ein geolog at det ville komme nye ras.

Laster kart, vennligst vent...

MATBJØRA: Rasstaden ligg ikkje så langt frå Eldalsosen, mellom Viksdalen og Sande.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.