NRK Meny

Gaular seier ja - likevel

Eit fleirtal i Gaular kommunestyre har likevel sagt ja til å slå seg saman med Førde, Jølster og Naustdal. Det vart gjort med 11 mot 10 røyster. Ei prøverøysting synte fyrst at det var fleirtal mot med 12 mot 9. Men etter eit gruppemøte snudde to av Høgre-utbrytarane og røysta for samanslåing.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast