NRK Meny
Normal

Frigjeving av ubåtdokument dreg ut

Dei siste dokumenta i ubåtsaka i Sognefjorden i 1972 er framleis ikkje frigjevne.

For seks veker sidan fortalde forsvarsminister Grete Faremo at det skulle arbeidast raskt for å få ut dokumenta i ubåtsaka . Men framleis er dokumenta hemmelegstempla.

Det er strategiske og operative analysar i samband med sjølve leiteaksjonen etter den framande ubåten forsvaret så langt har nekta å frigi.

Ekspertar må komme til Oslo

Spesielrådgjevar Brigitte Frich i Forsvarsdepartementet seier det har teke lenger tid enn dei har trudd å avgjere om dokumenta kan frigjevast.

– Det tek tid fordi vi må ha ein grundig gjennomgang. Vi må gjennomgå kvar einaste avsnitt i alle dokumenta med forskjellig fagekspertise frå heile forsvaret. Folk må komme reisande til Oslo for å sjå på dokumenta og det tek tid.

– Det blir spekulert i det må vere noko «brennbart» i desse dokumenta sidan det tek så lang tid. Kva er din kommentar til det?

– Det ser eg ikkje logikken i. Det tek like lang tid å lese eit dokument om det er gradert eller ikkje.

Beklager lang tid

Tidlegare vart det sagt at det skulle ta to veker å gå gjennom dokumenta.

– Vi må beklage at vi har gitt ei forhåpning om at dette skulle gå raskare, men det viktigaste er at det blir gjort ein grundig prosess her.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.