NRK Meny
Normal

Flyktningar kan løyse sjåførmangel

FØRDE (NRK): Dei neste åra kjem det til å bli mangel på yrkessjåførar, på grunn av låg rekruttering og fordi mange snart går av med pensjon. No tek NAV grep.

Dei neste åra kjem det til å bli mangel på yrkessjåførar, på grunn av låg rekruttering og fordi mange snart går av med pensjon. No tek NAV grep.

SIMULATOR: Før Alex Eyob vart plukka ut til å delta på kurset fekk han prøve simulatoren som skal vere ein nær reell test på norske forhold. Då vart dei også testa for motivasjon, motorikk og andre viktige eigenskapar.

– Eg likar å jobbe og er veldig interessert i å køyre buss. Utan jobb så er livet vanskeleg, seier Alex Eyob.

Han sit inne i ein gul simulator som skal gje ei kjensle av korleis det er å køyre på norske vintervegar. Noko som er ei utfordring for ein kvar. Han er ein av ei gruppe flyktningar med varig opphald som er handplukka til å delta i kurset å bli yrkessjåførar.

Tidlegare arbeidde han på fiskefabrikk, men no er det bussjåfør han vil bli.

– Det er første gang eg køyrer tungtransport, men eg trur eg kan bli ein dyktig sjåfør, seier han medan han prøver å halde bussen i simulatoren på vegen.

Dei er spesielt utvalde til å få opplæring som yrkessjåførarar.

ARBEID: Dei er nærast garantert arbeid som bussjåførarar når alle eksamenar og sertifikat er på plass.

Foto: Ahmad Dean / NRK

Stor arbeidsmarknad

Saman med dei andre på kurset har han gått gjennom tøffe intervjurundar for å sikre at motivasjonen og viljen er på plass. Mange av dagens yrkessjåførar er over 60 år, og bransjen slit med dårleg rekruttering. Difor har NAV satsa spesifikt på dette opplegget.

– No får dei direkte kontakt med arbeidsgjevar. Og vi veit at når dei har gjennomført opplæringa og fått sertifikata som krevst, så er der ein arbeidsmarknad, seier fylkesdirektør i NAV, Tore Torsnes.

Dei står bak prosjektet, og har hatt god erfaring med liknande prosjekt i helsesektoren. I klassen er det både flyktningar og nordmenn, noko som sikrar at også språkopplæringa blir teke hand om. For mange er det bøygen dei må over for å kome inn på arbeidsmarknaden. Utfordringane for yrkeselevane er likevel mange.

Gler seg til å ta fatt

– Mange får seg ei aha-oppleving. Dei har ikkje køyrt tungbil, og har ikkje kjensla for kva som skjer når fleire tonn blir sett i rørsle. Det er stor skilnad på det og å køyre vanleg personbil, seier Jarle Raad, som er opplæringskonsulent.

Jarle Raad er opplæringskonsulent.

LÆRINGSKURVE: – Dei er interesserte og høyrer etter. OG det syner på alle at dei vil dette, seier opplæringskonsulent Jarle Raad.

Foto: Ahmad Dean / NRK

Elevane skildrar han som flinke og interesserte.

– At desse blir bussjåførarar, det er eg ikkje det minste i tvil om.

For Alex Eyob er det likevel ein liten ved fram, men han er trygg på at valet er riktig og gler seg til det er han som sit i førarsetet med bussen full av passasjerar.

– Eg må lese mykje og forstå kva lovene og reglane betyr. Eg håpar at om fem-seks månadar så har eg klart det. Det vil gje meg ei god kjensle.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.