NRK Meny

Fleire konfliktar i Konfliktrådet

Konfliktrådet i Sogn og Fjordane hadde i 2015 ein auke i saker på 35 prosent samanlikna med året før. Totalt hadde dei 140 saker, noko som er 36 fleire enn i 2014. Leiar i Konfliktrådet i fylket, Bjarte Hauge, trur auken skuldast at fleire er blitt medvitne på dei. Tradisjonelt får Konfliktrådet flest saker gjennom politiet, men no tek fleire kontakt med dei direkte.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.