Ulike næringar går godt i Askvoll

Leiv Gunnar Klausen tronar øvst på formuestoppen i Askvoll. Like bak følgjer Einar Magne Hillersøy.

Dei representerer to heilt ulike næringar, Leiv Gunnar Klausen og Einar Magne Hillersøy. Men dei har til felles at dei har gjort det godt.

I Holmedal blir Klausen Mek Verkstad styrt med stødig hand av Klausen, medan Hillersøy er fiskar og investor frå Bulandet.

Dei to tronar øvst på formuestoppen i kommunen. Klausen øvst med sine 29,5 millionar kroner. Hillersøy følgjer på neste plass med millionen mindre.

Vi gjer merksame på at listene er basert på førebelse skattetal frå Skattedirektoratet. Tala kan innehalde feil som vil bli retta når klagehandsaminga er ferdig.

Formuestoppen i Askvoll 2013

Namn

Fødselsår

Postnummer

Formue

Inntekt

Skatt

Leiv Gunnar Klausen

1953

6988

29.576.615

1.293.581

674.445

Einar Magne Hillersøy

1954

6987

28.534.767

1.172.720

610.308

Jarl Landøy

1947

6986

20.679.332

11.288.606

3.370.404

Steinar Hagesæther

1953

6983

20.078.522

1.509.449

659.792

Ingvar Bjarne Osland

1956

6983

18.571.038

1.292.471

560.960

Helge Landøy

1967

6986

15.856.244

480.660

322.443

Arne Klausen

1952

6982

15.724.467

1.116.911

467.380

Kjell Landøy

1971

6986

14.262.710

498.639

312.719

Stein Torodd Helle

1952

6982

10.180.338

921.538

459.993

Magnar Edmund Hillersøy

1960

6987

9.805.977

1.669.735

701.407

Ingvar Martin Landøy

1941

6986

9.425.574

690.150

268.097

Bjørn Edvard Norheim

1941

6987

8.705.126

570.954

234.859

Roar Landøy

1967

6986

6.956.703

366.783

183.833

Nils Gjelsvik

1963

6983

6.657.918

405.474

159.269

Svein Nordeide

1961

6980

6.638.970

720.867

329.657