NRK Meny

Døydde av drukning

Den førebelse obduksjonsrapporten viser at 45-åringen som vart funnen død i Florø på torsdag, døydde av drukning. Det seier stassjonssjef for politiet i Florø, Wenke Hope. Mannen hadde vore sakna i fem dagar, og vart funnen etter at ein sonar vart sett inn i søke i vatnet. Politiet kan ikkje seie meir om dødsårsaka før den endelege obduksjonsrapporten er klar.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.