NRK Meny

Dømd for trygdebedrageri

Ei kvinne i 50-åra frå Sunnfjord er dømd til fengsel i 36 dagar for trygdebedrageri. Bakgrunnen er at kvinne over ein periode på to år, ikkje førte opp kor mykje ho faktisk jobba på meldekorta til NAV. På denne måten fekk kvinna urettmessig utbetalt 116 066 kroner arbeidsavklaringspengar. I retten tilstod kvinna utan atterhald.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.