Coop planlegg fusjon

Dei to samvirkelaga Coop Vest og Coop Orkla Møre har planar om å slå seg saman og bruke namnet Coop Vest, det skriv Sogn Avis. Ifølgje avisa skal samanslåinga verte stadfesta på eit årsmøte, der dei valde representantane frå rundt om i Coop-systemet skal møte. Vanlege medlemmar i bedrifta har ikkje møterett på møtet.

Geir Espe
Foto: Odd Helge Brugrand / NRK