NRK Meny

Brukte for mange teiner

Ein hummarfiskar i 50-åra brukte ei teine for mykje og må betale 5000 kroner i bot. Medan havressurslova giv løyve til å bruke inntil ti teiner for fartøy som ikkje er merkeregistrerte, nytta mannen 11 teiner under fisket i november i fjor. Mannen har godteke bota.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.