Brev mot vindkraft


Ordførar i Høyanger, Petter Sortland har saman med fem andre ordførarar i fylket sendt ei oppmoding til kommunane som eig vindkraftsselskapet Zephyr om å stoppe utbyggingsplanar. I kampen mot vindkraft håpar han no på gehør frå eigarkommunane.

Petter Sortland og vindturbinar
Foto: NRK