Boringa er i gang


Boringa på Duva-feltet utanfor Florø er i gang, skriv Firdaposten. Dei utvinnbare ressursane på Duva er rekna til om lag 88 millionar fat oljeekvivalentar, og er forventa å ha ein maksimum produksjon på rundt 30.000 fat oljeekvivalentar per dag.