Aviser får ny eigar

Sparebankstiftelsen DNB kjøper 100 prosent av aksjane i aviskonsernet Amedia frå LO, Telenor og Fritt Ord, og legg eigarskapet til ei eiga avisstifting. I Sogn og Fjordane eig Amedia avisene Firda og Firdaposten, i tillegg til ein eigarpost i Sogn Avis gjennom Firda Media. Konsernet har også trykkeri i Førde.

Vegopning på Bergum i Førde kommune