Ankar til lagmannsretten

Bjarne Henry Hole frå Byrkjelo ankar dommen på 45 dagar fengsel på vilkår. Eigaren av Hole Traktor og Maskin fekk dommen i mai for å ha gravd sjakt inn i ein freda busetnad frå eldre romartid. Fjordane tingrett fann at gravinga var eigna til å skade eller øydelegge det automatisk freda kulturminne. Det er førebels uvisst når saka kjem opp for Gulating lagmannsrett.

Bjarne Henry Hole
Foto: Svein Heggheim, Firda