NRK Meny
Normal

– Må få kontroll med jerveproblemet

– Jerven sine herjingar i Sogn og Fjordane må stoggast. Viss ikkje har vi som har ansvar for rovvilt svikta bøndene, seier Noralv Distad som er leiar i rovviltnemnda.

Noralv Distad

FRYKTAR STORE TAP: Noralv Distad som er leiar i rovviltnemnda meiner ein no må få kontroll på jerveproblema i Sogn.

Foto: Montasje: Vidar Gudvangen/BBC / NRK

– Dersom ein ikkje lukkast med å ta ut jerv så fryktar eg at det blir store tap. Eg er veldig uroleg for den situasjonen og eg må seie at eg føler med alle dei som driv i sauenæringa.

I fjor tok jerven 850 sauer berre i Sogn. Det er meir enn nokon gong tidlegare, og framleis er rovdyra i fjella.

– Eg er veldig uroleg for den situasjonen og eg må seie at eg føler med alle dei som driv i sauenæringa.

Alvorleg

Sjølv om bøndene har fått lisens til å skyte ti jervar, og Statens naturoppsyn har vore ute med helikopter for å jakte på rovdyret i vinter har dei så langt ikkje klart å felle ein einaste jerv.

Dette er eit alvorleg problem meiner Distad, særleg dersom dei som har ansvar for rovvilt i Noreg ikkje klarer å hjelpe bøndene med å bli kvitt problemet.

– Dersom vi no ikkje lukkast med å få til ei forvaltning som gjer at vi kan oppfylle Stortinget sitt vedtak om at vi skal ha beiteprioritet i dette området her, så sviktar vi forvaltninga, og det er ein alvorleg situasjon.

Vil effektivisere jervejakta

Hundrevis av drepne sauer i eit fylke som Stortinget har vedteke at det ikkje skal vere jerv.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H)

VIL EFFEKTIVISERE JAKTA: Miljøminister Tine Sundtoft

Foto: Stein Schinstad / nrk

Då miljøminister Tine Sundtoft vitja Årdal, varsla ho at dei no vil ta grep. Dei vil gi bøndene lov til sjølv å jakte på rovdyra med ekstra hjelpemiddel som snøscooter og å sette ut jervebåsar.

– Vi ynskjer å gjere meir gjennom lisensfelling av rovdyra i dette området, og vi varslar no nye tiltak for å få meir effektiv lisensfelling, seier Sundtoft.


Noralv Distad trur dette er eit steg i rett retning, sjølv om det er eit år fram i tid.

– Lisensjakt er eit viktig verkemiddel, men då må det bli lettare å drive lisensjakt og eg er glad for det er ting på gang der. Det lukkast ein ikkje med til denne sesongen, men det blir til neste sesong, seier Distad.

Stor auke i bedriftar som tilbyr opplevingar til turistar
Fotballfeber i Florø før tidenes første fjerderundekamp i cupen
veger, arbeid med reparering etter flommen, hotell, gjestehus, parkeringsplasser med busser, busser