– Fylket treng fleire ladepunkt

Sogn og Fjordane treng 111 nye hurtigladepunkt for elbil, elles kan det bli ladekrise, spår NAF. Bakgrunnen for utspelet er kraftig vekst i elbilsalet og regjeringa si målsetting om å fase ut fossildrivne bilar innan 2025.